© Comanou Bar 2014 | Pare Llaurador 17 - Terrassa - Barcelona | info@comanou.com
nosomunnou.concepte
nota legal nota legal .·.        B    A    R COMANOU
© Comanou Bar 2014 | Pare Llaurador 17 - Terrassa - Barcelona | info@comanou.com

Avís Legal als usuaris de la web

Aquest lloc web, tots els seus textos i imatges són propietat de COMANOU *Bar. Tots els drets es troben reservats i només s’autoritza l’ús personal no comercial d’aquest lloc web i previ consentiment i menció de la font. No es permet la modificació de la web ni els seus continguts. COMANOU *Bar no és responsable de la informació que es pugui obtenir mitjançant els enllaços a sistemes externs que no siguin depenents de la seva activitat. COMANOU *Bar no garantitza que la web i el servidor es trobin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accès o per la impossibilitat d’accedir-hi. En cap cas les galetes o d’altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per a emmagatzemar informació que permeti identificar a la persona física usuària de la web. Si s’aportessin dades personals, aquestes es tractaran d’acord a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caracter Personal, podent exercir el dret d’accès, rectificació i cancel·lació fent la notificació deguda mitjançant el correu electrònic info@comanou.com.

Quan els homes són purs, les lleis són inútils;

quan són corruptes, les lleis es trenquen

Benjamin Disraeli

Inici Zona Cląssica Planta Baixa Contacte Nota Legal
25 ANYS
Nota Legal